Gọi 0435745757 HỘI TIÊU CHUẨN VÀ BẢO VỆ NGƯỜI TIÊU DÙNG VIỆT NAM


Và tôi có người bạn giới thiệu cho tôi sẽ gửi đơn cho hộ bảo vệ mình. Nhân đây tôi cũng viết rõ cho anh chị em nào cho chung số phận như tôi thì hay liên hệ với: 0435745757

HỘI TIÊU CHUẨN VÀ BẢO VỆ NGƯỜI TIÊU DÙNG VIỆT NAM

Địa chỉ: Số 214/22 Tôn Thất Tùng, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: (84-4) 3852 0981
Fax: (84-4) 3852 7769
Website: vinastas.org;
Website: nguoitieudung.org

Email: vinastas@ymail.com

Tải đơn về điền thông tin và gửi nhé http://vinastas.org/UserFiles/file/a_asp/Mau%20don%20khieu%20nai%20chung.doc

Hội sẽ giúp chúng ta và bảo về chúng ta trước pháp luật.

Tran_Chi_Van Mới Đã đăng lúc April 26, 2016 trong Khác.
Thêm bình luận
0 Bình luận

Bình luận

Khi gửi bình luận, bạn đã đồng ý với chính sách bảo mậtđiều khoản của chúng tôi.