Lừa đảo bán theme FB Diện Vô – Cảm ơn 01633344434 đã tố cáo


Bác Diện Vô facebook này mới lừa đảo nhé, lừa get theme nhận tiền rồi block không chịu get, FB đổi liên tục. Dùng hàng free share . Không nên giao dịch với bác này: https://www.facebook.com/idontcareeeeeeee? Đúng là quả báo. Cảm ơn bác 01633344434 mail vietnambehuman@gmail.com đã cảnh báo anh em và trả thù ! Thank bác lần nữa.

binhnguyen Mới Đã đăng lúc November 15, 2016 trong Website mua bán.
Thêm bình luận
1 Bình luận

Bác muốn get theme bác liên lạc face bác: Vui Chút Đã
Mình get nhiều item từ bác ấy.

Pham Ngoc Mới Bình luận lúc December 5, 2016.
Thêm bình luận

Bình luận

Khi gửi bình luận, bạn đã đồng ý với chính sách bảo mậtđiều khoản của chúng tôi.