Mấy anh em mua hàng chú ý cẩn thận nick này Thông Sinh


Mấy anh em mua hàng chú ý cẩn thận nick này Thông Sinh
Nhắn tin bán u nu hương. Thỏa thuận giá cả xong.
Gởi gỗ tạp. Ăn nói vòng vo, bảo không biết đó là gỗ tạp.
1. Đăng hình 1 cục gỗ, rao bán u nu hương.
2. Gởi hàng về SG, mình nhờ thợ đục… Mình không lên SG xem vì tin tưởng.
3. Giờ đục ra xong tác phẩm. Mình alo thợ thì thợ mình nói là gỗ tạp.
4. Kêu chuyển tiền bớt lại 1 chút, không chuyển mà vòng vo.
5. Chối đẩy trách nhiệm, nói không biết là gỗ tạp. Nhưng lúc mua bán thì khẳng định là Nu hương.

Mạc Ngọc Tân's photo.Mạc Ngọc Tân's photo.Mạc Ngọc Tân's photo.Mạc Ngọc Tân's photo.Mạc Ngọc Tân's photo.

theo https://www.facebook.com/dogomynghehaiphonglanga

who i am Xman Đã đăng lúc July 19, 2015 trong Website mua bán.
Thêm bình luận
0 Bình luận

Bình luận

Khi gửi bình luận, bạn đã đồng ý với chính sách bảo mậtđiều khoản của chúng tôi.