Thông báo lừa đảo facebook Vũ Thanh Hải – thanhluong1412


Thông báo lừa đảo bạn Vũ Thanh Hảihttps://www.facebook.com/thanhluong1412, Nhận get theme cho mình, sau khi nhậ tiền thì bạn này chặn tin nhắn lun của mình. mọi người gặp bạn này thì không nên giao dịch
Thông tin của nó:
Tài khoản VCB
STK: 0541000243330
tên : VU THANH HAI
sđt: 01689635326

who i am Xman Đã đăng lúc January 14, 2016 trong Trên facebook.
Thêm bình luận
0 Bình luận

Bình luận

Khi gửi bình luận, bạn đã đồng ý với chính sách bảo mậtđiều khoản của chúng tôi.