User lừa đảo trên Chợ Theme facebook 01633344434


Theo https://www.facebook.com/idontcareeeeeeee?fref=nf&post_id=1773161652924028

Đây là thành viên mua get theme không trả tiền tại chợ theme facebook. Các anh em cẩn thận cò hó này nhé.

Điên thoại của him: +84 16 333 444 34 | mail: vietnambehuman@gmail.com

who i am Xman Đã đăng lúc September 20, 2016 trong Trên facebook.
Thêm bình luận
1 Bình luận

Bác Diện Vô facebook này mới lừa đảo nhé, lừa get theme nhận tiền rồi block không chịu get, FB đổi liên tục. Dùng hàng free share . Không nên giao dịch với bác này: https://www.facebook.com/idontcareeeeeeee? Đúng là quả báo. Thank bác vietnambehuman@gmail.com đã trả thù !

binhnguyen Mới Bình luận lúc November 15, 2016.
Thêm bình luận

Bình luận

Khi gửi bình luận, bạn đã đồng ý với chính sách bảo mậtđiều khoản của chúng tôi.