Đang xem

Qui định sử dụng

Website DanhBaDen.com là nơi tổng hợp thông tin, tài khoản lừa đảo khi mua bán online trên facebook.com, 5giay.vn, nhattao.vn và một số các website khác.

Để đảm bảo thông tin là thật các thành viên vui lòng thực hiện đúng qui định sau:

  1. Cam kết thông tin đăng là sự thật
  2. Bạn là người bị hại hoặc bạn bè của bạn mà bạn biết
  3. Nếu bạn tổng hợp thông tin thì phải ghi nguồn phía dưới bài post
  4. Thông tin đăng phải có bằng chính bằng hình ảnh, video, nội dung …
  5. Không vu khống hay đăng thông tin sai sự thật với bất kỳ điều gì không có thật.
  6. Không đăng bất kỳ gì vi phạm pháp luật Việt Nam.
  7. còn tiếp …

Blog là website tổng hợp thông tin cảnh báo để mua bán an toàn hơn cho bạn.

Xin cảm ơn.